Over Tibetaanse klankschalen

Tibetaanse klankschalen.

Eigenlijk is dit niet helemaal de goede benaming, omdat niet bekend is of de Tibetanen klankschalen gebruikten voor muzikale en of therapeutische doelen, of ze alleen in de tempel gebruikten als een soort kommetjes waarin ze voedsel en drank aan de goden offerden. De Tibetaanse monniken waren de eerste geweest die handelden in klankschalen. Ze waren immers door de Chinese invallers verdreven uit hun habitats en kloosters. Sommigen hadden schalen of andere kostbaarheden bij zich, die ze dan maar verkochten om in hun onderhoud te voorzien. Hieruit is naar alle waarschijnlijkheid de benaming Tibetaanse klankschalen voortgekomen. De schalen komen in het hele gebied in en rond en de Himalaya voor. De kleine schaaltjes werden en worden nog gebruikt als offerschaaltjes op de altaren in de tempels en de grotere schalen worden gebruikt om, met behulp van de tonen die in de schalen hoorbaar zijn, meester te worden over de klank. Op de natuurtonen van de schalen is heel goed te mediteren. De monniken konden door op een bepaalde klank te mediteren zichzelf in een trance toestand brengen. Ze leerden ook alle tonen onderscheiden die verborgen liggen in een klankkleur. Deze tonen hebben weer verbinding met de 7 chakra`s. De metalen die in de schalen zijn verwerkt hebben weer verbinding met planeten en de planeten hebben weer invloed op ons karakter. Ze leerden op deze manier ook de samenhangen te horen, ervaren en de wetmatigheden te ontdekken die omsloten ligt in klank, kleur, het menselijk lichaam, de planeetinvloeden etc. Alles heeft invloed op alles. Dat is wat ze leerden.

De schalen bestaan uit een aantal metalen. De een zegt vijf, de ander zeven en weer een ander heeft het over negen of twaalf metalen. Zelf houden wij het er maar op dat de schalen bestaan uit zeven of vaak minder metalen en wel : ijzer voor Mercurius ( 1-e chakra ), kwikzilver voor Venus ( 2-e chakra ), koper voor Mars ( 3-e chakra, etc), Goud voor Jupiter, lood voor Saturnus, zilver voor Uranus en Platina voor Neptunis.

Zeven metalen
Er wordt al heel lang verteld dat klankschalen zeven metalen bevatten (goud, zilver, koper, kwik, tin, lood en ijzer), welke verband houden met de elementen. Iedereen neemt dit verhaal van elkaar over. De enige kritische noot die je hierover hoort is van Hans de Back (klankschaaltherapeut, musicus en auteur).
Hij zegt in zijn boek: Ik heb aan diverse metaalgieters het verhaal over de samenstelling van klankschalen verteld en in alle gevallen was de reactie: bedenkelijk opgetrokken wenkbrauwen en werd er op sarcastische toon geïnformeerd of die schalen duur waren en in welk sprookjesboek ik over die samenstelling gelezen had. Al die extra toevoegingen - behalve koper, tin, beetje fosfor en silicium - zouden niets aan de klank toevoegen. Vooral de toevoeging van kwik werd door de gieters zeer onwaarschijnlijk geacht. Omdat als er goud in de schaal verwerkt is, dit kwik het goud "opeet".
Klankschalen die duidelijk in de gewenste vorm zijn geslagen, zijn niet uit zeven metalen vervaardigd, maar uit twee of drie. Als het metaal een legering zou zijn van zeven metalen zou er zoveel spanning in zitten, dat het niet met een hamer te bewerken is. Je zou na één klap een klankschaalpuzzel overhouden.
Uit: Klankschalenmassage van Hans de Back

De schalen werden meegegeven aan de monniken als ze een klooster intraden. Ze werden specifiek voor die ene monnik gefabriceerd. Dit ging vroeger vrij primitief. Er werd een metaal legering gemaakt, waarbij deze legering in een bepaalde alchemistische verhouding werden samengesteld. Daarbij werd rekening gehouden met het karakter van de monnik in spe en met de karaktereigenschappen die nog wat door ontwikkeld mochten worden. Als iemand wat meer vanuit zijn hart moest gaan leren leven werd er wat meer goud in de legering verwerkt. Goud hoort in het Himalayagebied bij het meer open stellen van het hart.

De klankschaal in A en water.

Het menselijk lichaam bestaat voor meer dan 80 % uit water. Water is iets wat makkelijk met klank meeresoneert. Dit is te merken als water in een klankschaal wordt gegoten en er wordt aan de buitenkant tegen de schaal getikt of er tegen gewreven, er een geluid ontstaat door de trilling. Aan de oppervlakte van het water in de schaal is dit ook te zien, daar er een soort rimpeling ontstaat die een aparte vorm heeft. Als deze rimpeling wordt gefotografeerd, blijkt dat er een specifieke mandala is ontstaan, die hoort bij de toon A. Elke toon heeft zijn eigen vorm.
Als een klankschaal met de basistoon A wordt gebruikt en de schaal wordt met water gevuld en een bepaald aantal malen aangeslagen, dan wordt dit water opgeladen door de klankresonantie van de schaal. Het lijkt zelfs of dit water wat dikker wordt. Als we water gaan drinken wat is opgeladen met de A - resonantie brengen we het lichaam in een andere trilling. Hierdoor is het mogelijk dat de lichtenergie sneller kan instromen, waardoor een verandering verzekerd is.

Als je water oplaadt in een klankschaal, giet het dan na het kloppen direct in een fles of karaf. Als je het water er in laat staan krijg je een smerige kopersmaak aan het water !

 

Verschil van werking van Tibetaanse- en kristallen klankschalen:

De Tibetaanse schalen werken specifiek in op de opgeloste metalen in ons lichaamsvocht. (denk maar aan het ijzer in je bloed) Het werkt omdat wij uit meer dan 70 % uit water bestaan. Water is een medium wat gemakkelijk met klank meeresoneert. Maar niet alleen het water in ons lichaam trilt, ook de in ons lichaamsvocht opgeslagen metalen gaan op een harmonische manier meetrillen met de lang aanhoudende tonen van de klankschalen. De klanken van de klankschalen maken los, ordenen en harmoniseren tegelijkertijd. Vandaar ook het ontspannen gevoel tijdens en na een klankschaal-healing. Zelf werken wij altijd op een ontspanning. Soms komen daardoor veel emoties los. De kristallen klankschalen werken, door zijn samenstelling, in op al de kristalstrukturen die in ons gehele lichaam zijn gevormd. Vandaar ook dat het wel lijkt of de schaal van kristal veel doordringender werkt. Het werkt echter veel specifieker, omdat je werkt met de hoogfrequente trilling van de kristallen van de schaal.


Hoe koop je een klankschaal?

Het kopen van een Tibetaanse klankschaal doe je niet zomaar ergens, je hebt deskundigheid en klantvriendelijkheid nodig om er zeker van te zijn dat je de juiste klankschaal koopt. Ook dat je de ruimte krijgt om lekker alleen bezig te gaan en alle schalen te kunnen beroeren, om zo jouw keuze te kunnen maken.

Je moet de tijd kunnen nemen voor je keuze, of dit nou een halve dag in beslag neemt of maar een kwartier en ook dat als je zonder klankschaal weg wilt gaan is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat dit kan en je niets verplicht bent.

Sommigen mensen willen een soort toonladder kunnen vormen met klankschalen en anderen willen de planeettonen kunnen laten horen en anderen willen weer dat de klankschalen alleen maar het hart- of het basis-chakra beroeren. Soms krijg je de tip om een bepaald gebied in jezelf wat verder door te ontwikkelen. Bij dit gebied hoort een specifieke toon .
Je kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van mededogen bij iemand die vrij zakelijk / rechtlijnig is ingesteld en niet zoveel oog heeft voor de emoties en noden van de ander.
Mededogen, een open hart kun je ontwikkelen met de klank F. Deze klank hoort bij het hart chakra. Als deze toon veelvuldig wordt aangespeeld en aangehouden kan het niet anders of het hart chakra gaat mee resoneren en opent zich meer.
Hierdoor wordt meer liefde ervaren voor de medemens met zijn / haar noden en gevoelens.

Uiteraard heeft iedereen een andere voorstelling wat die met de schaal of schalen wil die worden aangeschaft.
Een schaal kun je kopen met een bepaald doel en met een voorstelling waaraan die moet voldoen. Dan ga je uiteraard zoeken of die bepaalde schaal met die kwaliteiten die je zoekt aanwezig is. Als dit het geval is dan zoek je een aantal schalen uit met die specifieke toon. Je zoekt daarna de definitieve schaal uit op de grootte, vorm, kleur en het uiterlijk.
Dan is het heel belangrijk dat de schaal die je uitzoekt vrij is van een rammel en zo lang mogelijk doorklinkt. Hoe langer die doorklinkt, des te meer ga je mee resoneren met de schaal.
Het kan zijn dat er een rammeltje in het geluid van de schaal zit. Als je dit niet als hinderlijk ervaart, of als het alleen maar hoorbaar is als je hard tegen de schaal slaat. Dan is er niets aan de hand. Jij kiest uit wat mooi en goed is voor jou. Niet degene die de schaal probeert te verkopen bepaalt wat goed klinkt. Jij bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor wat jij kiest.!! Je moet tenslotte zelf met die schaal door de rest van je leven. En als je de klank niet helemaal goed vindt, of er is iets anders mee, wat je niet aanstaat, dan zou je dwaas zijn indien je dan die schaal zou gaan kopen omdat een ander dat zo`n goede schaal vindt met een mooi geluid en een heel klein rammeltje wat je amper hoort…


Nieuwe klankschalen en oude klankschalen

Tegenwoordig worden er ook weer klankschalen geslagen. Of ze goed zijn of minder goed zijn is hier niet aan de orde. Wel kun je je afvragen of ze wel zo goed zijn als toen doordat ze nu worden geslagen om ze door te verkopen. Voorheen werden ze gemaakt voor de intredende monnik of als offerschaal voor de tempel.
Nieuwe schalen zijn vaak te herkennen doordat er een aantal schalen staan die er hetzelfde uitzien wat betreft de kleur en de manier waarop ze zijn gehamerd. Soms zijn deze schalen zodanig gepoetst dat er geen krasje op te bekennen is.
Sommige schalen zijn in wezen alleen rondgeslagen of gegoten koperen platen, die ook nog eens aan de buiten- of binnenkant zijn afgedraaid in een draaibank, zodat de sporen hiervan overduidelijk te zien zijn. Het is goed uitkijken en je goed laten voorlichten door iemand die er verstand van heeft.

De oude schalen zijn meestal zeer glad, zowel van buiten als van binnen. Vaak zijn ze gestemd doordat er aan de buitenkant een of meer groeven vlak onder de rand lopen. Doordat er materiaal van de schaal werd afgehaald gaat de toon omhoog. Soms ook zijn ze gestemd door haaks op de rand een of meer groeven te maken of uit te vijlen.
Laat je leiden door je eigen intuïtie hierin en leer voelen en vertrouwen op je eigen gevoel.

Het eigen maken van de klankschaal:

Als je een klankschaal hebt gekocht moet je bedenken dat deze schaal al oud is en dat er een of meer monniken gedurende een deel van hun leven met deze schaal hebben gewerkt. Doordat er mee is gewerkt op wat voor manier dan ook is er een bepaalde energielading in de schaal gaan zitten. Dit is helemaal niet goed of slecht.
Wat wel belangrijk is dat de schaal jouw energie gaat krijgen, zodat jij er mee kunt gaan werken. Als je de schaal thuis hebt, kun je de schaal in je beide handen nemen en je voor stellen dat er een ander mee heeft gewerkt. Je kunt je dan ook voorstellen dat je tegen deze persoon zegt dat je de schaal nu in handen hebt en dat je goed voor de schaal wilt zorgen door de klanken op een groeibevorderende manier te gebruiken voor jezelf en / of anderen. Eigenlijk vraag je innerlijk een soort toestemming om de schaal te leren kennen en om er mee te mogen werken.
Je kunt daarna deze schaal eigen aan je maken door hem schoon te maken in een sopje met een niet agressieve zeep. Je kunt de schaal gaan poetsen met b.v. sigarenas (een probaat ouderwets poetsmiddeltje voor koper), Je kunt er de zonnestralen, de wind, de maan in vangen, of een andere energie door middel van water, wierook, gewone rook of wat dan ook. Ga er echter niets in branden. Mijn ervaring bij schalen waarin iets is gebrand is dat de klank dan doffer wordt. Je kunt echter wel voorstellen dat je de schalen schoonbrand met een geestelijke vlam, zodat alle ongerechtigheid verdwijnt.
Door de schaal te reinigen en te poetsen haal je alle ongerechtigheden van de buiten- en binnenkant van de schaal af en zal ze helderder gaan klinken.

 

Klankschalen van kristal:

Reeds lang is voorzegd dat er weer meer kosmische klanken zouden gaan klinken op onze aarde. Klanken, die sinds Atlantis zelden zijn gehoord. Met de helder klinkende klankschalen van 99,8 % zuiver siliciumkristal is het mogelijk om deze klanken van Atlantis weer tot leven te brengen. Al vanaf de oudste tijden tot aan heden toe, maar ook reeds in Atlantis, werd geluid met kristallen schalen gemaakt omdat dit het vermogen heeft kosmische energie te versterken. Door de invloed van kristal wordt een ruimte waarin dit kristal staat gereinigd en gezuiverd. Niet alleen een ruimte, maar ook het lichamelijk en geestelijk gebied van de mens wordt gereinigd, gezuiverd en versterkt. De klankschalen van kristal bestaan uit hetzelfde materiaal als bergkristal en heeft daarom, alleen al door te staan in een ruimte, een zuiverende werking op deze ruimte en het lichamelijk en geestelijk welbevinden van mensen dieren en planten.
 

Werking:

Vanuit de natuurkunde is bekend dat kristal informatie kan dragen en dat het in trilling kan worden gebracht. Ook is bekend dat als kristal in trilling wordt gebracht, het de informatie die in haar is opgeslagen overdraagt aan een ander in trilling gebracht kristal. Heel veel structuren in het menselijk lichaam bestaan uit kristalvormen. Nadat een technicus zich dit weer herinnerde, begon deze te denken hoe de klank van de schalen ook voor mensen te gebruiken zou zijn. Er werd mee geëxperimenteerd. Men ging onderzoeken hoe de toonhoogte en grootte van de schaal werkten. Er werd ontdekt dat de invloed van deze klanken verbluffend diep op mensen inwerkt. Hoe groter de schaal hoe meer deze aardt en hoe beter de toon lichamelijk is te ervaren. De schalen zijn in verschillende tonen en grootte verkrijgbaar.

Daarnaast hebben de kristalklanken een zeer energie verhogend vermogen.
Globaal kun je zeggen : Hoe groter de schaal, hoe meer aardend die werkt.
 

Gebruik van Tibetaanse klankschalen:

De klankschalen van kristal lijken teer, maar kunnen een hele hoge temperatuur verdragen. Ze zijn ook redelijk bestand tegen schokken, vooral als ze worden vervoerd in een speciaal daarvoor ontworpen doos of kist en goed worden ingepakt.
De schalen zijn te gebruiken als instrument om bepaalde klachten van mensen te verhelpen. Er zijn diverse onderzoeken in Amerika gedaan, waar is geëxperimenteerd met geluid van klankschalen van kristal. Er is toen gebleken dat psychische klachten te verhelpen zijn met gedurende een bepaalde tijd blootgesteld worden aan geluid met een bepaalde toonhoogte. Uit eigen ervaring weet ik dat ook o.a. lichamelijke pijn is te verhelpen met het geluid van klankschalen van kristal. Zelfs chronische rug- en hoofdpijn kan met behulp van deze schalen verdwijnen. Daarnaast is geluid een drager van emotie. Door middel van een bepaalde toonhoogte is het mogelijk om het gemoed van iemand ten goede te bewerken. Vooral bij mensen die in een depressie zitten is dit belangrijk.
Door middel van zacht aantikken met een stok die is omwikkeld met bv. een stuk leer kan een klank worden verkregen. Ook als de omtrek van de klankschaal zacht wordt aangestreken met dit stokje kun je een aanhoudende klank produceren. Door langzaam te draaien met weinig druk kun je de klank lang aanhouden en zeer zacht laten klinken. Hoe zachter de klank, hoe meer iemand geneigd is deze toon toe te laten. Ook het aantikken met een zachte klopper gaat uitstekend. Een klankschaal van kristal behoeft een andere benadering als een Tibetaanse klankschaal. Het vergt meer kennis en aandacht. 
 

Het bespelen van Tibetaanse klankschalen:
 

De Tibetaanse klankschalen kunnen worden bespeeld met diverse stokken omhuld met een verscheidenheid aan materialen.
Elk materiaal brengt het eigen geluid van de klankschaal weer op een bepaalde manier naar buiten. Een schaal aangeslagen met een grote zachte klopper laat de klankkleur horen van alle klanken die in de klankschaal te horen zijn. Pak je een hardere klopper van de zelfde grootte, dan verdwijnt de diepste toon en komen de hogere tonen meer tot zijn recht. Globaal kun je zeggen dat hoe kleiner en hoe harder de klopper, hoe hogere tonen hoorbaar zijn te maken. Je kunt ook met een ronde houten stok over de rand van de schaalomtrek draaien. Deze stok kun je ook weer bekleden met verschillend materiaal als rubber, leder, tape etc. Met elke bekleding kun je weer een ander geluid hoorbaar maken. Het is leuk om te experimenteren !

BRON: Hans Uijleman
http://www.xs4all.nl/~klanksta/

© 2010 - 2020 Klankschaal Klankschalen import | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel